پرش لینک ها

ریتاردر

ATLAVIN PAS

ریتاردر

ساختار: ترکیبات کواترناری آمونیوم – کاتیونیک

مورد مصرف:

یکنواخت کننده با کف کم ، بالاترین میزان اثربخشی بر رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگهای کاتیونیک . این ماده را میتوان در آب سرد یا گرم حل نمود و یا اینکه بطور مستقیم به حمام رنگرزی اضافه کرد .