پرش لینک ها

دیسپرس کننده مایع

ATLOVEN IW

رنگرزی الیاف اکرلیک با دیسپرس کننده ATLOVEN

ساختار:آلکیل پلی گلیکول اتر

مورد مصرف:

ماده دیسپرس کننده مناسب برای رنگرزی با رنگزاهای کاتیونیک  و همچنین  رنگرزی پشم و پلی آمید . ضمنا ” مانع از پس دادن رنگ در رنگرزی اکریلیک میگردد و همچنین دارای خاصیت ضد رسوب در رنگرزی پشم/آکریلیک می باشد. این ماده با افزایش جذب رنگ باعث صرفه جویی در میزان مصرف رنگ تا 10% میگردد و نیز دستگاه را تمیز نگه می دارد .