پرش لینک ها

آنتی استاتیک ها

STATEXOL PESN

آنتی استاتیک

ساختارپلیمر هیدروفیلیک

مورد مصرف:

STATEXOL PESN یک آنتی استاتیک مناسب برای پلی استر و سایر الیاف مصنوعی است.دارای مقاومت شستشوئی همراه با خاصیت ضد غبار و مناسب برای روش های پد و رمق کشی . تجمع الیگومرها را از بین برده و ماشین را تمیز نگه می دارد .

STATEXOL SPN

آنتی استاتیک

ساختارپلیمر هیدروفیلیک

مورد مصرف:

آنتی استاتیک برای  ریسندگی الیاف اکریلیک در روش Tow به Tops . این ماده می تواند با نرمکن های آنیونیک و کاتیونیک ترکیب شود . مقاومت حرارتی بلائی دارد و در زمان هیت ست روی ثبات رنگ تاثیری ندارد. با روشهای پد ، اسپری و غرق آبی میتواند مورد استفاده قرار بگیرد .